Vi är isodrän certifierade


Husgrunder

FUKTSÄKER GRUND - RENOVERING OCH NYBYGGNATION

Det totala fuktskyddet för husgrunder, såväl befintliga hus som nybyggen. ISODRÄN METODEN passar alla grundtyper – platta på mark, krypgrunder eller källare.