GRÄSMATTEJORD  

Anläggningsjord 

PLANTERINGSJORD

Alluround jord

Barkmull 


Slitlager 0-16

Bärlager 0-30

Förstärkning 0-63 

STENMJÖL 0-4

Stenmjöl 0-8

MAKADAM 2-5

Makadam 11-16

Makadam 8-16

Makadam 16-22

Makadam 16-32

STENFLIS 2-5 


SANDLÅDESAND 0-2

BADSTRANSSAND 0-2

Natursand 0-4

Kullersten släta

Naturgrus 8-16 begränsat


Mån-fre 09-16,30

Vissa lördagar


Frågor & Svar

1. Har ni våg vill ju inte ha överlast

Ja. vi har våg.

Tala med maskinisten så får ni den vikt ni vill ha, Vi tar ej ansvar för överlast.

2. Vilket material?

Osäker på vilket material du ska ha? lugn prata med oss på kontoret eller med maskinisten.

3. Är det besvärligt att hämta själv

Nej det är väldigt enkelt, ta kontakt med närmsta maskinist eller kom in på kontoret.