GRÄSMATTEJORD  

Anläggningsjord 

PLANTERINGSJORD

Ar jord

Bark mull 


Slitlager 0-16

Bärlager 0-30

Förstärkning 0-63 

STENMJÖL 0-4

Stenmjöl 0-8

MAKADAM 2-5

Makadam 11-16

Makadam 8-16

Makadam 16-22

Makadam 16-32

STENFLIS 2-5 


SANDLÅDESAND 0-2

BADSTRANSSAND 0-2

Natursand 

Kullersten runda

Osorterat kullersten

Naturgrus 8-16 begränsat


VI TAR EJ ANSVAR FÖR ÖVERLAST EJ HELLER FÖR SLÄPKÄRRAN

Vi har våg så tala med maskinisten 

Mark duk, Dräneringsrör, Mark rör mm finns hos oss

Ring före då vi är ute på arbeten ibland.