Hämta själv med släpkärran

GRÄSMATTEJORD  

Anläggningsjord 

PLANTERINGSJORD

Ar jord

Bark mull 


Slitlager 0-16

Bärlager 0-30 

STENMJÖL 0-4

Stenmjöl 0-8

MAKADAM 4-8

Makadam 11-16

Makadam 8-16

Makadam 16-22

Makadam 16-32

STENFLIS 2-5 

Går även att hämta på storsäckVI TAR EJ ANSVAR FÖR ÖVERLAST EJ HELLER FÖR SLÄPKÄRRAN

Vi har våg så tala med maskinisten 

Mark duk, Dräneringsrör, Mark rör mm finns hos oss

Ring/sms före då vi är ute på arbeten ibland.