Vatten läcka? vi har jour beredskap 

SÅLLAD GRÄSMATTEJORD  

Anläggningsjord 

PLANTERINGSJORD 

BÄRLAGER 0-16 0-32 0-50 

STENMJÖL 0-4

MAKADAM 8-16 16-32

STENFLIS 2-5 

SANDLÅDESAND

BADSTRANSSAND

Kullersten

!GÅR ATT BESTÄLLA PÅ STORSÄCK!

ÖPPET TIDER VARIERAR SÅ RING/SMS ELLER CHANSA VANLIGTVIS FINNS NÅGON PÅ PLATS,ÄVEN UNDER VISSA LÖRDAGAR 

VI TAR EJ ANSVAR FÖR SLÄPKÄRRAN ELLER ÖVERLAST

Swish eller faktura (faktura min 1000:-)

Önskas storsäck gäller förbeställning senast dagen före hämtning