Bygg och anläggning

Maskinpark från 1-20 Ton Grävmaskiner, Hjullastare, dumpers

Med hela Sverige som arbetsplats

Vi utför det mesta inom gräv & schakt,

Här är några exempel:

Grundarbeten

Husgrunder

Bergsprängning

Tomtplanering

Gräsmattor

Dräneringsarbeten

Dagvattensystem

Regnåtervinning

Vatten och avlopp

Rörläggning

Enskilda avlopp

Oljeavskiljare

Fettavskiljare

Pumpstationer

Markbäddar 

Singelbäddar

Vägarbeten

Dikning

Dikesrensning

Kabelgrävning

Stenläggning

Stensättning 

Rivningsarbeten

Och mycket mer allt inom mark och lite bygg..

Allt inom Mark & anläggning

Referensbilder 

Kontakta oss för kostnadsfri offert