Sten och bergspräckning

Samma tillväga gångsätt som sprängning fast besiktningsfritt och inga vibrationsmätare krävs

Vibrationssäkert

Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukare metod än exempelvis konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och stenkast.

Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan oftast undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning

Några exempel

*Avlopp/infiltrationer
*Berg/betong borttagning
*Bergborrning
*Sten och bergspräckning
*Simbassänger/pooler
*Kabel och rörgravar

*Avlopp

*Rensning av berg och sten på byggplatser
*Skutdelning i gruvor och stenbrott
*Sekundärspräckning i gruvor eller dagbrott
*Vägbyggen
*Rensning av stopp i stenkrossar och malmkvarnar
*Splittring av större block på grovsorteringsgaller
*Lösa block i tunnlar
*I jord/skogsbruket
*Rivning av betongkonstruktion
*Undervattensschaktning.

OVANJORDSARBETEN

Bergarbeten i komplexa byggprojekt i stadsmiljöer eller nära känslig infrastruktur är i normala fall mycket utmanande. En projektledare måste hantera frågor som rör markvibrationer, säkerhetsaspekter och samtidigt upprätthålla tidsplaner och budgetar.

Royex systemet är lösningen för situationer där konventionella sprängämnen utgör en stor risk och där mekaniska brytare är för ineffektiva, kostsamma eller högljudda.

GRUVDRIFT

Royex systemet är en nischprodukt som har en naturlig plats i underjordisk gruv samt ytbrottsverksamhet. Effektiv sekundärbrytning med mindre risk för stenkast och giftiga CO-och NOx-gaser är här ett viktigt användningsområde. Att använda Royex i periferin ger stora fördelar gällande väggens skydd och hållfasthet. Royex minskar kraftigt krosszoner och dammbildning vilket förbättrar arbetsmiljön och minimerar spill, vilket är särskilt viktigt vid gruvdrift av ädelmetall såsom guld, diamant, eller platina.

UNDERVATTENSSPRÄNGNING

Eftersom deflagrerings processen eliminerar den extrema trycktoppen (Pmax) som sker vid detonation av konventionella sprängämnen, kan Royex systemet effektivt bryta sten under vattnet utan att förstöra marint djur liv. Royex producerar liknande styckefall jämfört med konventionella sprängämnen när de används under vattnet men med minimal marin skada. 

NYHET!

Nu kan vi seriekoppla upp till 18 salvor i taget.

Perfekt för större arbeten typ Husgrund,Rörgravar,Fjärrvärme,pool mm..

Vi utför även hydralisk spräckning

För riktigt känsliga områden

Bilder tagna utav mycket nöjd kund i Kristinehamn