Sortering-Återvinning

GRUS - JORD - SAND - BARK - FLIS - SPÅN

Schaktmassor?

Schaktmassor är ett restmaterial som uppstår ur en schakt vid till exempel vägbyggnationer, husbyggnationer eller andra projekt. Schaktmassor innehåller helt enkelt det som en gång lagts dit innan det grävts upp.

Beroende på innehåll kan olika metoder användas för att maximera återvinningen och omvandla ett avfall eller fyllmaterial till säljbara produkter och/eller fraktioner. Ibland används schaktmassor för att fylla ut och jämna till mark , eller grundlägga för byggnationer.

Tillfälle! perfekt till väg eller husbygge!

Återvunnet bergkross finns i lager ca 350 ton