Sortering schaktmassor

GRUS - JORD - SAND - BARK - FLIS - SPÅN


Har du schaktmassor, grus, sand, jord mm liggandes på tomten?

Vi sorterar i olika fraktioner och återvinner.

Exempel: du har en stor hög schaktmassor/jord hög vi sållar den till färdig produkt som är färdig att lägga ut på tomten eller sälja vidare.

+ slipp kostsamma onödiga transporter

+ du behöver inte köpa ny produkt den finns ju redan

+ jordhög till färdig gräsmatta

+ återanvänd eller sälj vidare

Vi tar alltid jordprover vid misstanke om förorening eller parkslide

Vi har egna recept på jord blandningar

Vi sorterar på plats eller hos oss!