Container uthyrning

Vi har containrar och flak i storlekar från 16 till 35 m3 för uthyrning om du vill ha bort material från din egendom. Allt från grus, jord, ris till betong och tegel, metall skrot m.m. inom Värmland. Vi har även vanliga grusflak.


Hela ekipaget med avfall vägs in vid ankomst och tom vägning sker vid utfart för att erhålla rätt vikt, som sedan ligger till grund för debitering av tipp avgift. För metallskrot och annat skrymmande material kan vi erbjuda containrar upp till 40 m3 som vi transporterar med moderna lastväxlar fordon.

Hyra container

Priser för hyra av containrar varierar beroende på vad du vill slänga, hur mycket och geografisk plats. Kontakta oss för beställning, priser och bästa rådgivning kring din avfallshantering. Kontakta oss i formuläret nedan eller ring!

Detta kan våra containers fyllas med:

Asfalt,Betong och tegel,Blåbetong,Borrslam

Lättbetong,jord,Schaktmassor,Sten,Stubbar,Ris,Virke,Rivningsmassor mm.


Att tänka på

När ett flak ska ställas ut blir lastbilen ca 17-19 m lång.

Flaket skall ställas på beställarens egendom. 
Om annan plats krävs skriftligt tillstånd.

Ett flak får fyllas med ca 13 ton material

Detta får inte slängas i containern/flaket:
Farligt avfall
Flytande avfall
Hushålls- & matavfall
Elektronik