Sten och bergspräckning

Användningsområden för Simplex stenspräckning!

Sten och Bergspräckning vid schaktning av rörgravar, dräneringar, pooler, känsliga områden.
Vid anläggning av pooler i villaträdgårdar händer det ofta att man stöter på sten eller berg. Oftast ligger den tänkta poolen i nära anslutning till fastigheten och även till grannfastigheter. Då Simplex bergpräckningspatroner skapar minimala vibrationer krävs det oftast till skillnad från sprängning inga dyra besiktningar av kringliggande fastigheter. En annan fördel med Simplex är att säkerhetsavståndet endast är ca: 30 meter, inga större avspärrningar krävs vid arbete med sten och bergspräckning. 

Några exempel!

Plansprängning eller enstaka stenar.


*Avlopp/infiltrationer
*Berg/betong borttagning
*Bergborrning
*Sten och bergspräckning
*schaktning av simbassänger/pooler
*Kabel och rörgravar
*Avlopp
*Rensning av berg och sten på byggplatser
*Skutdelning i gruvor och stenbrott
*Sekundärspräckning i gruvor eller dagbrott
*Vägbyggen
*Rensning av stopp i stenkrossar och malmkvarnar
*Splittring av större block på grovsorteringsgaller
*Lösa block i tunnlar
*I jord/skogsbruket
*Rivning av betongkonstruktion
*Undervattensschaktning.

Vi är medlemar i Sebo!