Vatten läcka? vi har jour beredskap 

Trädgårds skötsel

Gräsklippning
Gräs uppsamling
Löv uppsamling
Slyröjning
Bortforsling
Fällning mindre träd

Skogs gallring
Rut avdrag 50% på arbetskostnaden.