Trädgårds skötsel

Gräsklippning
Gräs uppsamling
Löv uppsamling
Bortforsling

Rut avdrag 50% på arbetskostnaden