Trädgårds skötsel

Gräsklippning
Gräs uppsamling
Löv uppsamling
Slyröjning
Bortforsling
Fällning mindre träd

Skogs gallring
Rut avdrag 50% på arbetskostnaden.